top of page

Lapponia 40 valmiskoti 

Lapponia House esitteli Habitare-messuilla uuden CLT-rakenteisen Lapponia 40 valmiskodin. Talo perustuu tehtaalla asennusvalmiiksi työstettyihin CLT-elementteihin, joihin integroidaan arkkitehdin suunnitelmien mukaisesti ovet ja ikkunat  sekä eristeet ja ulkopintojen materiaalit. Lisävarusteena katon panoraamaikkunat. CLT-elementit mahdollistavat nopean rakentamisen ja niistä toteutettu seinärakenne on myös ilmatiivis.​ Ristikkäin liimatuista puulevykerroksista koostuvat suuret CLT-elementit (Cross Laminated Timber) mahdollistavat lyhyen pystytysajan: talon runko voidaan parhaimmillaan pystyttää päivässä. Suurimmillaan CLT-levyt ovat 2,95 metriä korkeita, 16 metriä pitkiä ja paksuudeltaan 57-400 millisiä. CLT-elementtejä voidaan käyttää ulko- ja väliseinissä, välipohjassa sekä katoissa. Ristiinlaminointi takaa elementtien lujuuden ja sen, että ne pysyvät muodossaan. Muita elementtien etuja ovat hyvä työstettävyys ja materiaalin keveys. Asumistarpeet monipuolistuvat, ja haluamme tarjota asiakkaillemme vaihtoehtoisia koteja. Lapponia 40 edustaa uudenlaista puutalokonseptia, jossa hiilijalanjälki ja energiankulutus on minimoitu. Lapponia 40 mallin saat myös eko-lämpöhirrellä.

Alakerta 40,0 m2
Makuuparvi 6,5 m2
Kerrosala yhteensä 40,0 m2
Terassi 30,0 m2
Käyttöala yhteensä 76,5 m2

Lapponia House eko-lämpöhirsi valmiskoti:

1. Energiataloudellinen rakenne. Seinän lämpöarvo u 0.17. Perinteisen hirsiseinän tulisi olla jopa 60 cm paksu yltääkseen vastaavaan lämpöarvoon.

2. Lämpöhirressä on hyvä äänieristys ulko- ja sisäpuolelta tuleviin ääniin.

3. Tehdasmaalattu paksu hirsipaneeli ja aito puukuitueriste ovat tehokkaita hiilidioksidivarastoja.

4. Puukuitueristeen ansioista tutkitusti parempi sisäilma ja kosteustasapaino. 

5. Laadukkaat keittiö- ja kylpyhuonetarvikkeet tehtaalla asennettuina.

6. Saunoissa vakiona tervaleppälauteet.

7. Kuivissa sisätiloissa vakiona valkovahatut hirsipaneelit.

8. Terassit ja parvekkeet lehtikuusta.

 

9. Kuivissa ja lämpimissä tehdastiloissa valmiiksi tehty.

10. Luovutusvalmis kahdessa viikossa.

 


Kuvissa olevat talot ovat asiakkaiden tilaamia malleja, joiden mitat ja varusteet saattavat poiketa vakiomalleista.

Lapponia House presented at the Habitare Fair a new CLT-built Lapponia 40 home. The house is based on factory-fitted ready-made CLT elements that integrate doors and windows according to the architect's plans, as well as insulations and exterior materials. Optional roof panorama windows. The CLT elements allow rapid construction and the wall structure made of them is also airtight. Large cross-laminated timber (CLT) elements allow for a short installation time: the house frame can be installed in one day at its best. At its highest, CLT plates are 2.95 meters high, 16 meters long and 57-400 in thickness. CLT elements can be used in exterior and partition walls, intermediate floor and roofs. Cross laminating ensures the strength of the elements and the fact that they remain in shape. Other advantages of the elements include good workability and lightweight material. Housing needs are diversified and we want to offer our customers alternative homes. Lapponia 40 represents a new kind of wooden concept where the carbon footprint and energy consumption are minimized. The Lapponia 40 model also comes with an eco-thermolog version.

 

Ground floor 40,0 m2
Sleeping area 6.5 m2
Total floor area of ​​40.0 m2
Terrace 30,0 m2
Total operating area 76.5 m2

 

Lapponia House eco-thermolog home:

 

1. Energy-efficient structure. Wall heat value u 0.17. The traditional log wall should be up to 60 cm thick to reach the corresponding heat value.

 

2. The thermolog structure has good sound insulation for the outside and inside sounds.

 

3. Factory-coated thick log panel and genuine wood fiber insulation are powerful carbon storages.

 

4. Better indoor air and moisture balance from wood fiber insulation.

 

5. High quality kitchen and bathroom accessories installed at the factory.

 

6. The saunas are alder wood.

 

7. Dry, indoor-made, standard white-coated log cabins.

 

8. Terraces and balconies from the larch.

 

9. Finished in dry and warm factory premises.

 

10. Release in two weeks.

 


Houses in the pictures are models ordered by customers, dimensions and equipment may differ from standard.

Ulkokuvia / Exterior

Sisäkuvia / Interior

Pohja- ja julkisivukuvat,

Plan & facade

Pohja peilikuvana

Mallista on saatavilla useita vaihtoehtoja

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Thanks! Message sent.

bottom of page