Search
  • Pete

Momo House Oy on vastuullinen ja kotimainen korkeimman AAA -luottoluokituksen yritys.

Momo House Oy (Y-tunnus 2568524-5) valmistaa ja markkinoi Lapponia House brändin alla lämpöhirsitaloja. Yritys on velaton, liikevaihto kasvussa ja tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat. Yli 40 vuoden historian aika toimintamme arvoina on ollut ja on tänä päivänä ekologinen ja terveellinen asuminen sekä hyväksi koettu design yhdistäen perinteistä hyväksi koettuja ratkaisuja uusiin innovaatioihin.

Mitä vaaditaan, että yritys nousee korkeimpaan AAA luottoluokkaan?

(Lainaus Bisnoden Heikki Ojaman kirjoituksesta.)


Vanhoilla tai puuttuvilla tilinpäätöksillä ei voi pyrkiä AA- saati sitten AAA-luokkaan. Yhtä kaikki, saan keskustella yrittäjien kanssa näistä aakkosten ensimmäisen kirjaimen lukumääristä käytännössä joka päivä. AA- ja AAA-luokitukset herättävät suuria intohimoja sekä paljon epätietoisuutta. Avaan seuraavassa hiukan tekijöitä, joita huomioidaan luokituksia laadittaessa.

Rajat

Rajat AAA-luottoluokkaan pääsemiselle ovat selkeät. Esimerkiksi liikevaihdon tulee olla yli 170 000 euroa, eli vanha miljoona markkaa. Tässä muutamia muita keskeisiä asioita: Kannattavuuden osalta tulee sijoitetun pääoman tuoton ylittää 15 prosenttia. Vakavaraisuus tulee olla kunnossa, niinpä omavaraisuusaste tulisi olla 50 prosenttia tai yli. Myös maksuvalmiuden tunnuslukujen tulee olla asiallisella tasolla. Jotta kokonaisuus pysyisi hallinnassa, suhteellinen velkaantuminen otetaan huomioon laskennassa.
Yksittäin kerrottaessa rajat tietysti tuntuvat ehkä varsin helposti saavutettavilta. AAA-luokitus kuitenkin edellyttää kaikkien rajojen yhdenaikaisen ylittymisen. Kaikissa muissa vaihtoehdoissa toteutuu AA tai vielä alempi kategoria. Rajoilla on pyritty jonkinlaiseen harmoniaan lukujen välillä. Talouden kolmiyhteys; kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus, käytännössä sanelee tunnuslukujen valinnat. Jos jokin näistä on vahvasti epäsuhdassa toisten kanssa, saattaa se aikajänteellä heijastua muihin tunnuslukuihin. Tyypillisimmin juuri sijoitetun pääoman tuotto prosentti tai omavaraisuus aste ovat tekijöitä, joissa rimaa ei ylitetä.

Taustan vaikutus

Eikä siinä vielä kaikki. AAA ei vain ole pelkästään kiinni muutamasta huolella vaalitusta tunnusluvusta, vaan sen lisäksi luokitukseen vaikuttaa myös yrityksen tausta (vastuuhenkilöt, emoyhtiöt) joskus luokitusta alentavasti. Emoyhtiön negatiivinen luokitus heijastuu tätä kautta myös tytäryhtiöön.

Maksutapa

Eihän luottotieto olisi nimensä mukainen, ellei arvioinnissa olisi mukana myös yrityksen maksutapa. Maksutapatietoihin luetaan maksuhäiriöt, perintätoimenpiteet sekä yhteistyökumppaneiltamme kerätyt maksutapakokemukset. Maksutavan kokonaisarvio saattaa pudottaa luokitusta. Paluu tai siirtyminen korkeampaan luokitukseen näin ollen tapahtuu merkintöjen poistuttua säädetyssä ajassa tai kerätyn aineistosta lasketun viiveindeksin kohennuttua. Kannattaa siis kiinnittää huomiota laskujen ajalliseen hoitamiseen.

Tiesithän, että luokitusjärjestelmämme on automaattinen? Kun tarvittava informaatio on kerätty, sen perusteella muodostuu luokitus jokainen työpäivä. Kun luvut on laskettu rajat joko ylittyvät tai jäävät joskus niukastikin alapuolelle. Juuri rajalla tulkitaan yrityksen eduksi.

Muut rajaukset

Uudet yritykset voivat täyttää AAA-luokituksen rajat, mutta kolmen A:n kerhoon pääseminen ei kuitenkaan ole mahdollista, ennen kuin varsinaista toimintaa on ollut yli kaksi vuotta. AAA-luokitus on koko yrityspopulaatiossa melko harvinainen (katso yritysten Rating-tilasto). Se kertoo yritysten johdon hyvistä valinnoista ja henkilökunnan panostuksesta, sanalla sanoen, onnistumisesta. Vaikka olen vuosien varrella nähnyt lukuisia korkeimpia AAA-luokituksia ja hyviä AA-luokituksia, tuntuu joka kerta mukavalta nähdä taas uuden tähden syttyminen.

BISNODE ASIANTUNTIJA

Heikki Ojama

Yritysasiantuntija#AAAluottoluokitus #MomoHouseOy #LapponiaHouse #Bisnode

Tuhansien talotoimitusten kokemus yli 40 vuoden ajalta.

Palkittua osaamista kaikilla puumateriaalivaihtoehdoilla.

 

Thousands of house deliveries over 40 years.
Award-winning expertise with all wood material alternatives.

数以千计的房子交付超过40年。获奖的专业技术与所有木材替代品。

Тысячи домов до 40 лет. Превосходный опыт со всеми альтернативами древесных материалов.

Tusentals hemleverans erfarenhet över 40 år.
Prisbelönad expertis med alla trämaterialalternativ.

  • Facebook Social Icon

Seuraa Lapponia Housea facebookissa ja instagramilla.

Made in Finland

​​​​​​Myyntikonttori: Hammarsinmäki 26, Kirkkonummi

Kehä 3 ja Länsiväylän risteyksessä 

 

Tel.: (+358) 040 5464996 | Rekisteriseloste

Owner of the registered trademark / 

Rekisteröidyn tuotemerkin omistaja: Momo House Oy

 

info (a) lapponiahouse.com

Lapponia House © 2021